Pinaco ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm ở mức 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 77 tỷ đồng.

 
HĐQT CTCP Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) vừa thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng 2023 với doanh thu 1.813 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế cũng đạt 91% kế hoạch 6 tháng với 77 tỷ đồng.

Với kết quả đó, Pinaco lên kế hoạch quý 3 với doanh thu 946 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Tương ứng kế hoạch doanh thu 9 tháng là 2.759 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 117 tỷ đồng.

Được biết, năm 2023, PAC đặt mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận 198 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức phấn đấu 15%. Kế hoạch đó của PAC ghi nhận doanh thu tăng 12% so năm 2022 và lợi nhuận xấp xỉ năm trước.
Như vậy, 6 tháng đầu năm, PAC thực hiện được 48% về doanh thu và 38% về lợi nhuận cả năm.

Năm 2023, Pinaco lên kế hoạch đầu tư dự án xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước với tổng diện tích 8,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.056 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PAC hầu như không có giao dịch, bình quân chỉ hơn 10.000 đơn vị được sang tay mỗi phiên trong vòng 1 tháng qua. Do đó cổ phiếu ở quanh mức 30.450 đồng/cp, ghi nhận chỉ giảm gần 6% trong vòng 1 năm qua.

Minh An | 

Doanh Nhân Việt

0 nhận xét: