Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề lao động - Đài Tiếng Nói TPHCM
Bộ luật Lao động mới đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, đưa ra những quy định cụ thể hơn và bảo vệ lợi ích cho người lao động nhiều hơn. Tuy nhiên, có khá nhiều doanh nghiệp than khổ vì cho rằng không có luật nào bảo vệ cho doanh nghiệp trong vấn đề lao động. Bà Trần Thị Luật- Chuyên viên tiền lương Công ty Samco cho biết:

Ngoài những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu, thai sản cho người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp khá nhiều khó khăn trong các thủ tục bảo hiểm xã hội.Ảnh minh họa- Internet.