ITC: Các doanh nghiệp siêu nhỏ nên ưu tiên thương mại điện tử B2BTheo ITC, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nên ưu tiên thương mại điện tử B2B, lựa chọn kênh bán hàng phù hợp để có thể tham gia thị trường thương mại điện tử quốc tế.

Đây là lời khuyên đại diện Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đưa ra với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử tại Hội thảo trực tuyến “Tương lai của Thương mại điện tử B2B”, trong khuôn khổ Ngày doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) thế giới.