XÁC SUẤT CHO DIỄN BIẾN TIÊU CỰC VẪN CÒN CAO

Khuyến nghị đầu tư: Chúng tôi cho rằng nhịp phục hồi là cơ hội giảm trạng thái đối với những nhà đầu tư còn nắm giữ nhiều cổ phiếu. Các quyết định mua vào thời điểm này hết sức rủi ro, khi xu thế mới của thị trường chưa rõ ràng và xác suất cho diễn biến tiêu cực vẫn còn khá cao.